Kiber Ltd Şirkətinin rəsmi web-səhifəsinə xoş gəlmisiniz

Kiber Ltd 1998-ci ildə yaradılmış elmi tədqiqat şirkətidir. Kollektiv özündə riyaziyyatçıları, fizikləri, aqrokimyaçıları, həmçinin maşınqayırma, gəmiqayırma və aviasiya problemlərinin həlli sahəsində təcrübəsi olan digər mütəxəssisləri birləşdirir.

Hazırda kompaniya aşağıdakı istiqamətlərdə öz xidmətini təklif edir:

- Elmi-tutumlu məsələlərin həlli

- Layihə hesabatlarının yerinə yetirilməsi

- Proqram vasitələrinin yaradılması və s.

Yerinə yetirilmiş layihələr sırasında - "Trident 20" (2000), "AMƏS" (2001), "Structural analysis" (2002), "VB53X320M" (2003), "2D-Player" (2007), "Transport" (2008), "Gemiler" (2010) və digərləri vardır.

Kiber Ltd Şirkəti hər bir müəssisə və təşkilatla, o cümlədən, FP7, Horizon20, PASR, STCU və bu kimi digər beynəlnalq proqramlar çərçivəsində elmi-tutumlu işlərin görülməsi üçün əməkdaşlığa hazırdır. 

Kiber Ltd Şirkəti NESSI-Avropa Şəbəkə Proqramları Təminatı və Təşəbbüsləri birliyinin üzvüdür.

Yarandığı ilk gündən başlayaraq Şirkətdə dinamik strukturun yaradılması və işçilərin professionallıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində məqsədəyönlü iş aparılır. Şirkət layihə əsasında idarəetmə prinsipləri ilə işləyir. Hazırda Şirkət:

- Təcrübəli idarəetmə aparatına;

- İxtisaslaşmış mühəndis-texniki heyətə;

- Elmi-texniki və hüquqi normativ bazaya və

- Fəaliyyətdə olan daxili keyfiyyətə nəzarət sisteminə malikdir.

Kiber Ltd Şirkəti 2002-ci ildə Rusiya Dəniz Gəmiçiliyi Registrində sertifikatlaşdırılmışdır.

2004-cü ildə Şirkət sənaye işlərində əməyin təhlükəsizliyi, sanitar və qiqiyenik normalara, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi və istehsalat ekologiyasına uyğunluq üzrə sertifikatlaşma keçmişdir.

Vacib istinadlar