Tamamlanmış layihələr

Mühəndislik layihələri üzrəİnformasiya texnologiyalarıElmi-texniki layihələrDigər işlər

Digər işlər

Müəssisənin istehsal fəaliyyətinin analizi

2005-ci ildə "Şərqİ" Şirkətinin istehsalat fəaliyyətinin təhlili aparılmışdır və Şirkətinin inkişaf biznes-layihəsi tərtib olunmuşdur.

Region üzrə investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi

Təsərrüfat subyektlərinin yeni istehsal sahələri yaratmaq üzrə təkliflərinin regional (inzibati, coğrafi) səviyyədə balanslaşdırılma imkanlarının qiymətləndirilməsi məsələsi tədqiq olunmuşdur. Məsələnin riyazi modeli qurulmuş, həll alqoritmi işlənmişdir. İş 2011-ci ildə "MAK Azərbaycan Qrupu" ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yerinə yetirilmişdir.

Vacib istinadlar